سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

خرید حساب وان جی پی تی

برای خرید حساب یکی از اشتراک های زیر را انتخاب کنید

اشتراک رایگان


رایگان


 • 1000 کلمه تولید محتوا و چت

 • قالبهای آماده تولید محتوا

 • تولید عکس با هوش مصنوعی

 • برنامه نویسی با هوش مصنوعی

 • تبدیل فایل صوتی به متن

اشتراک پایه

هزار تومان
99


 • 100,000 کلمه محتوا و چت

 • قالبهای آماده تولید محتوا

 • 10 تولید عکس با هوش‌مصنوعی

 • برنامه نویسی با هوش مصنوعی

 • تبدیل فایل صوتی به متن

اشتراک استاندارد

هزار تومان
249


 • 250,000 کلمه محتوا و چت

 • قالبهای آماده تولید محتوا

 • 25 تولید عکس با هوش‌مصنوعی

 • برنامه نویسی با هوش مصنوعی

 • تبدیل فایل صوتی به متن

محبوب

اشتراک حرفه ای

هزار تومان
499


 • 500,000 کلمه محتوا و چت

 • 50 تولید عکس با هوش‌مصنوعی

 • برنامه نویسی با هوش مصنوعی

 • قالبهای آماده تولید محتوا

 • تبدیل فایل صوتی به متن