نسخه 2 وان جی پی تی

نسخه 2 بر پایه GPT4 و Dall-E 3 در یک حساب کاربری جدا از نسخه 1 ارائه میگردد.

چت جی پی تی 4

GPT 4

دال ای 3 dall-e3

دال ای 3

Dall-E 3

چت جی پی تی ۴​

جی پی تی 4

دسترسی آزاد به چت جی پی تی 4 با پنل کاربری فارسی. بدون نیاز به شماره خارجی و تغیر آی پی بهمراه پرداخت ریالی و تحویل آنی.

دال ای 3

ساخت عکس با  دال ای 3 بدون محدودیت و با پرداخت ریالی. بدون نیاز به تغییر آی پی و شماه تماس خارجی.

دال ای 3